FAIL (the browser should render some flash content, not this).         99% Klient�w wybra�o nas!    Soundcast.pl
daje gwarancje jako�ci i niezawodno�ci. Skontaktuj si� z nami poprzez formularz kontaktowy.
Odpowiemy na ka�de zadane przez Ciebie pytanie w ci�gu 24h !
               Przekonaj si� sam!

Stw�rz w�asn� koszulk�!


Skuteczne pozycjonowanie strony www.pozycjon.net

 

 


SERWIS NA SPRZEDA� !!!

Chcesz za�o�y� w�asne RADIO lub TV w Internecie?
Chcia�by� prowadzi� radio internetowe dla s�uchaczy z ca�ego �wiata?
Oferujemy konta o wybranych parametrach dla nowych i do�wiadczonych u�ytkownik�w w tej bran�y. Mamy klient�w profesjonalnych w tej dziedzinie (znane radia) jak i amator�w zaczynaj�cych swoj� przygod� w tym biznesie.


Do kogo skierowana jest oferta?
Soundcast.pl to us�ugi dla os�b, kt�re chc� stworzy� w�asne radio, b�d� emitowa� r�wnolegle sygna� naziemny, oraz internetowy. Transmitowa� najwa�niejsze muzyczne wydarzenia za po�rednictwem tego niezwykle atrakcyjnego medium.

Pomy�l ju� teraz jakim urozmaiceniem serwisu Twojego klubu by�aby np. mo�liwo�� �ledzenia w sieci tego, co aktualnie gracie. A mo�e chcesz wdro�y� co� innego, r�wnie rolex repliki innowacyjnego? Skontaktuj si� z nami ju� teraz.

Nasza oferta
W naszej ofercie znajdziesz:
Serwery Shoutcast
Autopiloty MP3
Systemy E-rds
Serwery TV
Autopiloty TV
Sterowanie przez GG

P�atno�ci Dotpay
Dokonaj b�yskawicznego przelewu z ka�dego banku w Polsce za pomoc� p�atno�ci Dotpay!
Twoje konto w Soundcast.pl zostanie natychmiast automatycznie przed�u�one...

 
 
Soundcast.pl © 2008 | Wszelkie prawa do kopiowania zastrze�one! statystyka
Strona G��wna   |   Soundcast   |   Oferta   |   Zamawiam   |   Kontakt